Các chú ý của thẻ alt và thẻ title của hình ảnh

ALT tag hình ảnh đã trở nên quan trọng với việc, ngày càng tăng, nhu yếu, về tìm kiếm hình ảnh, nó có thể
Góp phần, đáng kể lưu lượng truy vấn, từ công cụ tìm kiếm tới, website của bạn nếu sử dụng đúng phương thức,.

Nếu bạn sử dụng một hình ảnh như thể, một links song song với thẻ alt của nó sẽ bị giúp Google hiểu thêm về trang web mà bạn đang links.

Các chú ý của thẻ alt và thẻ title của hình ảnh

Một số trong những, chú ý:

 • Sử dụng thẻ mô tả (alt tag) và thẻ tiêu đề (title tag) cho hình ảnh của bạn để mô tả hình ảnh với những từ khóa có tương quan,
 • Hình ảnh được xếp thứ hạng cao khi được sử dụng với một đoạn mô tả và tiêu đề có kết cấu, HTML
 • Nếu bạn sử dụng WordPress xem plugin SEO Friendly Images
 • Đặt tên cho ảnh ngắn gọn gần tương tự, như thẻ alt – có thể đặt theo từ khóa
 • Không nên được đặt, tên hình ảnh chung chung như “image1.jpg”, “pic.gif”, “1.jpg”
 • Không viết tên hình ảnh quá dài
 • viết văn bản alt quá dài mà có thể xem là, spam
 • không nhồi nhét từ khóa vào thẻ alt, thẻ title,tên hình ảnh
 • Nên tàng trữ, hình theo theo thưc mục “cha con” và đặt tên thư mục theo đúng chủ đề.Điều này giúp những url của hình ảnh thân thiết, hơn
 • Sử dụng loại tệp tin thường được
  trợ giúp, – Hầu hết những trình duyệt
  trợ giúp, JPEG, GIF, PNG
Xem Thêm:  Cách thay đổi tên (chữ cái) ổ cứng Windows

Các chú ý của thẻ alt và thẻ title của hình ảnh. ALT tag hình ảnh đã trở nên quan trọng với việc, ngày càng tăng, nhu yếu, về tìm kiếm hình ảnh, nó có thể
Góp phần, đáng kể lưu lượng truy vấn, từ công cụ tìm kiếm tới, website của bạn nếu sử dụng đúng phương thức,.

Bạn Đang Xem: Các chú ý của thẻ alt và thẻ title của hình ảnh
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *