Cách sử dụng 2 SIM trên iPhone hiệu quả nhất

1625782267 Cach su dung hieu qua 2 SIM tren iPhone

Cách sử dụng 2 SIM trên iPhone hiệu quả nhất

Nếu như bạn muốn mỗi một khi vào danh bạ để gọi và gửi tin cho những người A bằng SIM chính, và cho những người B bằng SIM phụ thì bạn vào danh bạ người ấy. Chọn vào mũi tên như hình trên (mặc định iPhone sẽ set theo SIM chính), và điều chỉnh. Như thế cứ những lần bạn phải gọi hoặc gửi tin cho những người ấy thì iPhone sẽ tự Action SIM mà bạn đã chọn tương xứng.

(*2*)

Nếu một người gọi đến cho bạn, screen sẽ hiển thị tên của SIM chính hay SIM phụ hay các tên nhu yếu mà bạn thiết lập cấu hình khởi đầu để bạn hiểu rõ rằng bạn đang nhận cuộc gọi từ SIM nào. Và khi chúng ta vào danh bạ của 1 người thì sẽ hiển thị trường “Mới sử dụng” (Last Used) là từ SIM nào.

Chọn SIM để tiến hành cuộc gọi / gửi tin

Goi_SIM_iphone.jpg

Khi chúng ta tiến hành cuộc gọi thì iPhone sẽ hiển thị ngay các bạn sẽ sử dụng SIM nào, nếu còn muốn điều chỉnh SIM chỉ cần nhấn vào chỗ này.

Nếu như bạn không mong muốn mặc định iPhone cần sử dụng SIM chính để gọi thì bạn vào Cài đặt (Settings) – Di động (Cellular) – chọn Đường dây thoại mặc định (Default Voice Line) và điều chỉnh SIM

(*2*)
you are reading the post: Cách sử dụng hiệu quả 2 SIM trên iPhone
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.