Học Revit Thể hiện tên khu chức năng

1625770881 297 Hoc Revit The hien ten khu chuc nang

Học Revit

Vẽ Ký hiệu phòng:

Không gian phòng là một khối tích được giới hạn bởi những cấu kiện tường, cột, sàn, trần,…

RA dùng đối tượng người tiêu dùng Room để chứa thông tin của không gian phòng (khối tích) và thể hiện dưới dạng 3D. Nghĩa là khi cắt không gian ở bất kỳ View nào (mặt phẳng, mặt đứng hay mặt cắt,…) đều có thể đọc được thông tin của không gian đó.

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image021.jpg
–       Room Vẽ đối tượng người tiêu dùng phòng.

–       Room Separator Giới hạn không gian tại vị trí mở.

–       Tag Room Gắn ký hiệu đọc thông tin phòng.

    Cần chắn chắn rằng đối tượng người tiêu dùng Room đã được mở trong View hiện tại:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image023.jpg

Room – là đối tượng người tiêu dùng 3D chứa thông tin về diện tích, thể tích và cả một số cấu kiện liên quan đến không gian như cửa, tường,… trong không gian mà nó quản trị.

Chọn lệnh Room và đưa chuột vào vùng không gian cần vẽ, sau đó click chuột trái để thực thi lệnh. Có 2 trường hợp xảy ra:
 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image025.jpgTrường hợp 1: Nếu những đối tượng người tiêu dùng có thuộc tính Room Bounding và được chọn (=YES) sắp xếp tạo thành một đường bao kính trên mặt phẳng (tại cao độ của mặt phẳng làm việc) thì một đối tượng người tiêu dùng Room tự động tạo ra.

Sau khi tạo, Room tự động thêm một ký hiệu đi kèm, nếu chưa thêm thì có thể thêm sau bằng lệnh Tag Room.

Xem Thêm:  150+ Biệt hiệu, biệt danh cho người yêu bằng tiếng Anh hay và độc đáo

Ký hiệu phòng là một Family 2D được người mua thiết kế để đọc bất kỳ thông tin từ đối tượng người tiêu dùng Room. Thông thường nó được thiết kế để đọc tên, số hiệu, diện tích của phòng.

Trường hợp 1, Room được tạo hoàn chỉnh.


Ban Dang Xem: Học Revit – Thể hiện tên khu chức năng
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.