Học Revit Thể hiện tên khu chức năng

Học Revit

Vẽ Ký hiệu phòng:

Không gian phòng là một khối tích được số lượng giới hạn, bởi những cấu kiện tường, cột, sàn, trần,…

RA sử dụng, đối tượng
quý khách Room để chứa thông tin của không gian phòng (khối tích) và thể hiện dưới dạng 3D. Nghĩa là khi cắt không gian ở bất kỳ View nào (mặt phẳng, mặt đứng hay mặt cắt,…) đều phải có, thể đọc được thông tin của không gian đó.

https://www.youtube.com/watch?v=gJDYBqZB6uQDescription: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image021.jpg–       Room Vẽ đối tượng
quý khách phòng.

–       Room Separator Số lượng giới hạn, không gian tại vị trí đặt, mở.

–       Tag Room Gắn ký hiệu đọc thông tin phòng.

    Cần chắn chắn rằng đối tượng
quý khách Room đã được mở trong View hiện tại:

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image023.jpg

Room – là đối tượng
quý khách 3D chứa thông tin về diện tích, thể tích và cả một số trong những, cấu kiện tương quan, tới, không gian như cửa, tường,… trong không gian mà nó quản trị.

Chọn lệnh Room và đưa chuột vào vùng không gian cần vẽ, tiếp sau đó, nhấp chuột, trái để thực thi lệnh. Có 2 trường hợp xảy ra:
 

Description: Description: https://hocrevit.vn/anhsach/revitthuchanharchitecture/Chuong4_files/image025.jpgTrường hợp 1: Nếu những đối tượng
quý khách có thuộc tính Room Bounding và được chọn (=YES) thu xếp, tạo thành một đường bao kính trên mặt phẳng (tại cao độ của mặt phẳng làm việc) thì một đối tượng
quý khách Room tự động hóa, tạo ra.

Sau lúc, tạo, Room tự động hóa, thêm một ký hiệu đi kèm theo,, nếu chưa thêm thì có thể thêm sau bằng lệnh Tag Room.

Xem Thêm:  Cách đổi tên người dùng, ID TikTok trên Android, iOS đơn giản nhất

Ký hiệu phòng là một Family 2D được
người sử dụng thiết kế kiến thiết, để đọc bất kỳ thông tin từ đối tượng
quý khách Room. Thường thì, nó được thiết kế theo phong cách, để đọc tên, số hiệu, diện tích của phòng.

Trường hợp 1, Room được tạo hoàn chỉnh.


Ban Dang Xem: Học Revit – Thể hiện tên khu chức năng
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *