Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Huong dan thay doi ten va mat khau DAHUA

Hướng dẫn đó sẽ nêu ra phương pháp thức tiếp cận từng bước một khi tùy chỉnh thiết lập hoặc sửa đổi mật khẩu thông tin tài khoản. Bạn đã không còn gì sửa đổi mạng lưới hệ thống mặc định Tên người tiêu dùng, mặc dù thế bạn cũng luôn tồn tại thể sửa đổi mật khẩu. Hãy nhớ thay đổi mật khẩu trên tổng thể các thông tin tài khoản để bảo đảm an toàn bảo mật an ninh tối đa.

Bước 1: Từ Menu chính Chọn Mạng lưới hệ thống

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Bước 2: Chọn thông tin tài khoản ➞ Bấm vào biểu tượng sửa đổi để thay đổi tên người tiêu dùng và mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Bước 3: Bấm vào trình đơn thả xuống Tên người tiêu dùng và chọn Tên người tiêu dùng để Sửa đổi

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Bước 4: Check Sửa đổi Mật khẩu ➞ Nhập mật khẩu cũ bằng phương pháp thức nhấn vào biểu tượng bàn phím trên bàn phím trên screen

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Bước 5: Nhập mật khẩu mới và Xác thực mật khẩu mới

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Bước 6: Sửa đổi User Name ➞ Chọn Save

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Contact với chúng tôi theo số 0913 370 247 sẽ tiến hành trợ giúp không tính phí 24/7


you are reading the post: Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.