Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA
Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA
Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA
Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA
Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA
Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA

Hướng dẫn này sẽ, nêu ra phương thức, thức tiếp cận từng bước một, một khi tùy chỉnh thiết lập hoặc sửa đổi mật khẩu thông tin tài khoản. Bạn không còn, sửa đổi mạng lưới hệ thống mặc định Tên
quý khách, tuy nhiên, thế bạn cũng sẽ có, thể sửa đổi mật khẩu. Hãy nhớ thay đổi mật khẩu trên tổng thể những thông tin tài khoản để đảm bảo an toàn, bảo mật bảo mật an ninh, tối đa.Bước 1: Từ Menu chính Chọn Mạng lưới hệ thốngBước 2: Chọn thông tin tài khoản ➞ Nhấn vào,
hình tượng sửa đổi để thay đổi tên
quý khách và mật khẩu
Bước 3: Nhấn vào, trình đơn thả xuống Tên
quý khách và chọn Tên
quý khách để Sửa đổi
Bước 4: Check Sửa đổi Mật khẩu ➞ Nhập mật khẩu cũ bằng phương thức, thức nhấp vào,
hình tượng bàn phím trên bàn phím trên screen
Bước 5: Nhập mật khẩu mới và Xác thực mật khẩu mớiBước 6: Sửa đổi User Name ➞ Chọn Save
liên hệ với chúng tôi theo số 0913 370 247 sẽ triển khai, trợ giúp không tính tiền, 24/7

you are reading the post: Hướng dẫn thay đổi tên và mật khẩu DAHUA Nguồn: https://duananlacriverside.com Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *