aff

Quy tắc đặt tên trong SQL Server chuẩn nhất

Cái tên thường phản ánh content và thực tiễn, của đối tượng
quý khách quý
người sử dụng hoặc biến mà nó đc
Cần sử dụng, để đặt tên. Đặt tên làm thế nào, để cho nó có
ý nghĩa và chân thành, đúng với content đã khó mà đặt tên làm thế nào, để cho đúng với quy tắc chuẩn cũng là vụ việc, khó không thể, thua kém. Đặt tên theo quy tắc chuẩn sẽ
trợ giúp,
những người dân, dân khác lúc
tận mắt chứng kiến tận mắt code của bạn cũng cảm nhận thấy, dễ
thâu tóm hơn vì nó một quy tắc đã đc định sẵn. Nhưng việc đặt tên cho biến hoặc những đối tượng
quý khách quý
người sử dụng trong SQL cũng chưa phải, là bắt buộc và bạn cũng sẽ có, thể tùy chọn Vụ việc, này. Nội dung bài viết này mình xin
Đề xuất kiến nghị, cho
toàn bộ
tất cả chúng ta, một số trong những, nguyên tắc đặt tên thông dụng, trong SQL. 

1.
Cần sử dụng, một kí tự alphabet ở đầu tên, không
Cần sử dụng, những kí tự “_” gạch
Phía bên dưới,, hoặc số ở đầu tên biến.

2. Số lượng số lượng giới hạn, việc viết tắt vô số trong tên biến hoặc đối tượng
quý khách quý
người sử dụng.
Vấn đề này, dễ làm cho nhầm lẫn.

3. Số lượng số lượng giới hạn, việc
Cần sử dụng, những từ viết tắt hai lần trong tên.

Xem Thêm:  Cách điền tên Paypal khi đăng ký, tạo tài khoản Paypal

4. Đặt tên mang
ý nghĩa và chân thành, đúng với content và
Đặc thù, của biến hoặc đối tượng
quý khách quý
người sử dụng.

5. Không
Cần sử dụng, khoảng tầm trắng(space) hoặc những kí tự
Đặc thù, trong tên như *,$,#…

6. Tên bảng thường không cần lúc đầu bằng prefix “tbl” hay “tb” và tên bảng nên đặt tại dạng số ít như “Student”
thay vì “Students”. Tên bảng nên
Cần sử dụng, Pascal Case nghĩa là, viết hoa vần âm đầu của mỗi từ trong tên như SaleDepartment.

7. Nguyên tắc đặt tên cột.

* Nên đặt tên cột theo phong thái, Pascal, tinh giảm cần sử dụng theo phong thái, camelCase( kiểu lạc đà – nghĩa là, chữ đầu không viết hoa mà viết thường còn những chữ sau
rất có thể, viết hoa vần âm đầu của mỗi từ như myDocument).

* Đặt tên khóa chính nên có hậu tố Id thường thì, công thức
Được xem như là, tên bảng + “Id”.

*
So với, khóa ngoại thì nên cần phải có, tên giống với khóa chính mà nó tham chiếu tới. Ví dụ khóa chính của bảng Staff là “StaffId” và bảng [Class] có khóa ngoại tới, bảng Staff thì nó có tên là “StaffId”.

* Đừng nên,
Cần sử dụng, những tiến tố trước tên cột.

* Tên nên
Đưa ra, loại tài liệu mà nó chứa ví dụ bạn có một trường tài liệu lưu việc
sinh viên có đi học, vào trong ngày gì đó, hay là không thì
thay vì đặt tên biến là Absent bạn cũng sẽ có, thể đặt là IsAbsent với kiểu tài liệu là bit.

Xem Thêm:  Top 8 tên đường độc lạ nhất

* Tên cột phải có
ý nghĩa và chân thành, và đừng nên, viết tắt vô số nhưng
bạn phải, quan tâm tới, độ dài của tên cột nên trưng bày trong khoảng tầm
Phía bên dưới, 30 chars là rất tốt, nhất nhưng số lượng số lượng giới hạn, của chính bản thân mình, nó là 50 chars.

* Tên cột
rất có thể, chứa số nhưng không chứa những kí tự
Đặc thù,.

8. Đặt tên cho index thì nên cần lúc đầu bằng “IX_”, đặt tên cho unique column thì nên cần lúc đầu là “UN_” hoặc “U/N”

9. Đặt tên cho ràng buộc(Constraint)

* Công thức: loại ràng buộc+ tên bảng + “_”+tên cột

* Một vài prefix cho nhiều chủng loại, ràng buộc.

o. Primary Key: P ví dụ PkProduct_Id.

o. Foreign Key: Fk ví dụ FkOrder_ProductId.

o. Check: Ck ví dụ CkStudent_Age.

o. Unique: Un ví dụ UnContact_Phone.

10. Đặt tên cho view.

* Nên lúc đầu bằng “vw”.

* Tên nên có
ý nghĩa và chân thành, và nên là việc, việc phối phối hợp, của không ít, bảng mà nó join lại
song song với, nhau. Ví dụ bạn tạo view join bảng Product và bảng Category thì lúc tạo view nó sẽ ảnh hưởng, tên là vwProductCategory.

11. Đặt tên cho sách vở và giấy tờ, thủ tục.

* Nên lúc đầu bằng “sp”.

* Đặt tên theo mục tiêu
Cần sử dụng, của sách vở và giấy tờ, thủ tục đó ví dụ sách vở và giấy tờ, thủ tục tạo product mới spProductCreate hay xóa product spProductDelete.

Xem Thêm:  Cách đổi tên Facebook một chữ trên máy tính, điện thoại hiệu quả

12. Đặt tên cho những, hàm.

* Nên lúc đầu bằng “fn”.

* Tên hàm nên có
ý nghĩa và chân thành, là tựa như những động từ chỉ tính năng mà nó sẽ ảnh hưởng, tiến hành khởi công, như fnGetTime…

13. Đặt tên cho trigger.

* Nên lúc đầu bằng “tr”.

* Nếu trigger tiến hành khởi công, đa công dụng, thì tên nên chứa
ý nghĩa và chân thành, tiến hành khởi công, những tính năng đó ví dụ: trProductInsertUpdate.

14. Đặt tên cho tài liệu tự định nghĩa.

* Nên lúc đầu bằng “ud”.

* Không chứa những kí tự
Đặc thù,, nên làm chứa chữ và số.

15. Đặt tên cho biến.

* Tên biến đừng nên, quá dài(số lượng số lượng giới hạn, là 50 chars).

* Tên biến phải lúc đầu bằng @ và không
Cần sử dụng, @@ vì đó
đó chính là phương pháp, đặt tên cho biến toàn cục của SQL.

* Tên biến nên đặt tên theo phong thái, camelCase. Ví dụ @totalMark.

* Không
Cần sử dụng, những kí tự
Đặc thù,


Đấy là, một trong số quy tắc đặt tên trong SQL.
kỳ vọng nó sẽ ảnh hưởng, giúp
toàn bộ
tất cả chúng ta, chuẩn hóa việc code và đặt tên trong SQL.

Ban Dang Xem: Quy tắc đặt tên trong SQL Server
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *