Hướng dẫn các Quy tắc đặt tên trong SQL Server chuẩn nhất

Quy tắc đặt tên trong SQL Server chuẩn nhất

Các nguyên tắc cơ bản trong đặt tên

Khi đặt tên cho biến hoặc đối tượng trong SQL Server, chúng ta cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản như:

 • Sử dụng một kí tự alphabet ở đầu tên, không sử dụng những kí tự “_” gạch phía bên dưới hoặc số ở đầu tên biến.
 • Hạn chế việc sử dụng viết tắt vô nghĩa trong tên biến hoặc đối tượng để tránh gây nhầm lẫn.

Lợi ích của việc đặt tên theo quy tắc chuẩn

cau lenh select trong sql 01

Việc đặt tên theo quy tắc chuẩn sẽ giúp người dùng dễ dàng hiểu và tìm kiếm các đối tượng trên SQL Server. Ngoài ra, nó cũng giúp cho mã nguồn của bạn trở nên dễ đọc hơn, dễ bảo trì hơn và tăng tính thẩm mỹ của ứng dụng.

Không bắt buộc nhưng cần thiết

Việc đặt tên cho biến hoặc đối tượng trong SQL Server không bắt buộc nhưng nó là một thói quen tốt để có một cấu trúc mã nguồn rõ ràng và dễ hiểu hơn. Bạn có thể tuỳ chọn nhưng cần cân nhắc để đảm bảo tính hiệu quả và độ chính xác cho ứng dụng.

Xem Thêm:  Gợi ý 5 cách đặt tên công ty không bị trùng mới nhất

Quy tắc đặt tên trong SQL Server chuẩn nhất

Các nguyên tắc cơ bản trong đặt tên

Khi đặt tên cho biến hoặc đối tượng trong SQL Server, chúng ta cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:

 • Không sử dụng những từ viết tắt hai lần trong tên và hạn chế việc sử dụng viết tắt vô nghĩa để tránh gây nhầm lẫn.
 • Đặt tên mang ý nghĩa và chân thành, đúng với nội dung và đặc thù của biến hoặc đối tượng quý khách quý người sử dụng.
 • Không sử dụng khoảng trắng hoặc những kí tự đặc thù như *, $, # trong tên.
 • Đặt tên bảng thường không cần lúc đầu bằng prefix “tbl” hay “tb” và tên bảng nên đặt ở dạng số ít như “Student” thay vì “Students”. Tên bảng nên sử dụng Pascal Case (viết hoa vần âm đầu của mỗi từ trong tên) như “SaleDepartment”.

Nguyên tắc đặt tên cột

Khi đặt tên cho các cột trong SQL Server, chúng ta cần tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Đặt tên cột theo phong cách Pascal Case hoặc Camel Case (kiểu lạc đà – chỉ viết hoa vần âm đầu của mỗi từ trong tên) như “myDocument”.
 • Đặt tên khóa chính nên có hậu tố “Id” thường thì, công thức được xem như là tên bảng + “Id”.
 • Đặt tên khóa ngoại thì nên cần phải có tên giống với khóa chính mà nó tham chiếu tới.
 • Không nên sử dụng tiền tố trước tên cột.
 • Tên nên đưa ra loại tài liệu mà nó chứa để dễ hiểu và tránh gây nhầm lẫn.
 • Tên cột phải có ý nghĩa và chân thành, không nên viết tắt vô số và cần cân nhắc độ
 1. Đặt tên cho stored procedure.
 • Nên lúc đầu bằng “sp”.
 • Tên stored procedure nên có ý nghĩa và chân thành, là tựa như những động từ chỉ tính năng mà nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như spGetProduct, spInsertOrder…
 1. Đặt tên cho function.
 • Nên lúc đầu bằng “fn”.
 • Tên function nên có ý nghĩa và chân thành, là tựa như những động từ chỉ tính năng mà nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ như fnGetTotalPrice, fnCalculateDiscount…
 1. Đặt tên cho biến table.
 • Tên biến table nên lúc đầu bằng “@tbl”.
 • Tên nên đặt theo phong cách, Pascal Case, ví dụ @tblStudent, @tblOrderDetail…
 1. Đặt tên cho biến cursor.
 • Tên biến cursor nên lúc đầu bằng “@cur”.
 • Tên nên đặt theo phong cách, Pascal Case, ví dụ @curStudent, @curOrder…
 1. Không Cần sử dụng, những kí tự Đặc thù, hoặc khoảng trắng(space) trong tên bất kì.
Xem Thêm:  Gợi ý 5 cách đặt tên công ty không bị trùng mới nhất

Việc đặt tên trong SQL Server chuẩn nhất giúp cho mã nguồn dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì hơn. Nếu tuân thủ các quy tắc đặt tên này, bạn sẽ không gặp phải những vấn đề liên quan đến đọc và hiểu mã nguồn, cũng như không gây ra những vấn đề khác trong quá trình phát triển ứng dụng.

Ban Dang Xem: Quy tắc đặt tên trong SQL Server
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *