Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong lập trình c#

Kiểu dữ liệu trong c#


Nếu như với, người mới học lập trình nói
Kết luận và học lập trình c#
nói riêng thì việc hiểu chủ trương,, quy tắc đặt tên biến là việc, việc quan trọng. Trong nội dung bài viết này tôi sẽ
hướng dẫn
toàn bộ
tất cả chúng ta,
phương pháp thức đặt tên biến theo chuẩn tựa như, chủ trương, khai báo biến, kiểu dữ liệu trong c#. Khai báo biến trong c# Khai báo biến là việc, việc người lập trình khai báo nêu ra, cho máy tính, cần cấp phép một vùng nhớ để tàng trữ thông báo Ship hàng, giám sát, so sánh,, giải quyết và xử lý, và xử lý thông báo,…mà người lập trình yêu cầu,. Cú pháp khai báo biến như sau:

 • [Kiểu dữ liệu] [Tên biến] = [Giá trị mặc định];

Ví dụ: Khai báo biến kiểu số nguyên để lưu tuổi của,
sinh viên khai-bao-bien-csharpQuy tắc đặt tên biến trong c# Trong quá trình thao tác làm việc với c#, việc đặt theo như đúng pháp luật, tên biến rất quan trọng để giúp người khác đọc hoặc bình chọn code có tác dụng, dễ
thâu tóm, nhận thấy nhất. Sau
đó chính là những quy tắc về vấn đề, đặt tên biến như sau:

 • Tên biến là 1 trong những chuỗi kí tự thường xuyên không tồn tại khoảng tầm
  phương pháp, tiếng việt có dấu và chứa kí tự
  Đặc trưng,
 • Tên biến phải lúc đầu bằng kí tự chưa phải, dạng số hoặc có thể dấu _
 • Tên biến không được, đặt trùng với từ khóa
 • Tên biến nhận thấy hoa thường
 • Tên biến đặt ngắn gọn, dễ
  thâu tóm và mô tả, đc ý nghĩa thâm thúy, của sự việc, sử dụng,
Xem Thêm:  300 tên tiếng Anh hay dành cho nam và nữ ý nghĩa nhất

Kiểu dữ liệu trong c# Trong ngữ điệu lập trình nói
Kết luận và ngữ điệu c#
nói riêng người ta tạo thành những kiểu dữ liệu rất khác, nhau để Ship hàng, yêu cầu của không ít, người lập trình tùy thuộc vào mục tiêu sử dụng,. Kiểu dữ liệu rất khác, nhau ở việc kích cỡ cấp phép vùng nhớ, việc hiểu được những, kiểu dữ liệu sẽ
trợ giúp,
toàn bộ
tất cả chúng ta, sử dụng, kiểu nào đúng mục tiêu, tiết kiệm ngân sách chi tiêu, và
ngân sách, vùng nhớ này là việc rất rất cần thiết,. Những nhớ dễ dàng và đơn giản, miền giá thành, của từng kiểu
chúng ta,
cũng tiếp tục có thể từ kích cỡ byte chuyển về bit tiếp nối nêu ra miền giá thành, 2^n. Trong số ấy n là số bit của kiểu dữ liệu đó. Ví dụ: Kiểu byte có kích cỡ là 1 trong những b = 8 bít => Miền giá thành, của chính bản thân mình, nó là: 2^8 – 1 = 255; Sau
đó chính là cụ thể của từng kiểu dữ liệu trong ngữ điệu lập trình c#:

KiểuKích thước (Byte)Kiểu .NET tả
byte1ByteKhông dấu (0…255)
char1CharCần sử dụng để lưu kí tự
bool1BooleanTrả về giá thành, true hoặc false
sbyte1SbyteCó dấu (-128…127)
short2Int16Có dấu (-32768…32767)
ushort2Uint16Không dấu (0…65535)
int4Int32-2147483647…2147483647
uint4Uint32Không dấu 0…4294967295
float4Single-3.4 × 1038to +3.4 × 1038
double8DoubleSố thực (±5.0 × 10−324 to, ±1.7 × 10308 )
decimal8Decimal(-7.9 x 1028 to, 7.9 x 1028) / (100 to, 28)
long8Int64–9,223,372,036,854,775,808 to, 9,223,372,036,854,775,807

Để nắm vững, hơn về chủ đề này
chúng ta,
cũng tiếp tục có thể xem
thước phim clip bài giảng tương xứng tiếp tại đây,:

Xem Thêm:  Hướng dẫn đổi tên máy in trên Windows 10

Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong lập trình c#

you are reading the post: Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong lập trình c# Nguồn: https://duananlacriverside.com Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *