Sử dụng biến trong PHP

lamp
lamp
lamp

Biến là “những container” hay “những kho hàng” cho tàng trữ thông báo.


Khai báo biến trong PHP

Trong PHP, mộ biết
mở đầu, bởi dấu $, theo sau nó là tên thường gọi, của biến:

Ví dụ


<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

Sau khoản thời hạn, triển khai, những câu lệnh trên, biến $txt sẽ lưu lại
giá trị, Hello world!, biến $x sẽ lưu lại
giá trị, 5 và biến $y sẽ lưu lại
giá trị, 10.5. Chú y: khi
tất cả chúng ta, khởi gán một
giá trị, text tới một biến, bạn phải để, dấu nháy đôi
phủ bọc,
giá trị,.
chú ý:
 Không cũng như những ngữ điệu lập trình khác, PHP không tồn tại câu lệnh khai báo kiểu tài liệu của biến. Nó đc cấp phép ngay trong lúc bạn khởi gán
giá trị, cho nó.

 Suy nghĩa về những biến như thể những thùng chứa tài liệu.

Những biến trong PHP

Mộ biến có tác dụng, mang tên, ngắn (cũng như x và y) hoặc một tên có
ý nghĩa và chân thành,  như age, car_name, total_volume. Quy cách, đặt tên biến trong PHP:

 • Một biến
  mở đầu, bởi dấu $, theo sau là tên thường gọi, của biến
 • Tên một biến phải
  mở đầu, bởi một ký tự hoặc ký tự gạch
  Phía bên dưới,
 • Tên một biến không được,
  mở đầu, bởi một vài
 • Tên một biến chỉ có tác dụng, chứa những ký tự chữ hoặc số hoặc những ký tự gạch chân
  Phía bên dưới, (A-z, 0-9, và  _ )
 • Tên những biến nhận thấy chữ hoa và chữ thường ($age và $AGE là hai biến rất khác, nhau)
Xem Thêm:  Hướng dẫn đổi tên Zalo siêu nhanh, chỉ mất 30 giây
 Rất cần phải, nhớ rằng, tên biến PHP nhận thấy chữ hoa, chữ thường!

Đầu ra những biến

Câu lệnh echo của PHP thường đc sử dụng để mang tài liệu ra screen, hiển thị. Ví dụ trong tương lai sẽ hiển thị tài liệu text đc chứa trong một biến:

Ví dụ


<?php
$txt = "https://timoday.edu.vn";
echo "Tôi thích $txt!";
?>

Ví dụ sau sẽ chỉ ra cùng công dụng như ví dụ trên:

Ví dụ


<?php
$txt = "https://timoday.edu.vn";
echo "Tôi thích " . $txt . "!";
?>

Ví dụ sau sẽ chỉ ra công dụng tính tổng của hai biến:

Ví dụ


<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>


chú ý:
 Những
các bạn sẽ, học
nhiều hơn thế nữa về câu lệnh echo và chiêu trò đưa tài liệu ra screen, hiển thị ở bài tiếp tới,.


PHP là 1 trong ngữ điệu định kiểu lỏng lẻo

Trong ví dụ trên,
toàn bộ
tất cả chúng ta, không cần nói cho PHP kiểu tài liệu của biến. PHP tự động,
đổi khác biến tới đúng kiểu tài liệu, phụ thuộc, vào
giá trị, gán cho nó. Trọng những ngữ điệu khác ví như C, C++ và Java, lập trình viên phải khai báo tên và kiểu tài liệu của biến trước lúc sử dụng nó.


Khoanh vùng những biến trong PHP

Trong PHP, những biến có tác dụng, khai báo bất kể đâu trong script. Phạm vị của 1 biến là 1 trong phần của script mà biến đó có tác dụng, đc tham chiếu hoặc đc sử dụng Khoanh vùng của biến trong PHP có ba loại:

 • Biến toàn bộ tổng thể (local)
 • Biến toàn cục (global)
 • Biến tĩnh (static)
Xem Thêm:  Cách tạo và đổi tên người dùng tên facebook nhanh nhất

Khoanh vùng của biến toàn cục và biến toàn bộ tổng thể

Một biến đc khai báo
Phía bên ngoài,
của 1 hàm thì  có phạm vị toàn cục và có tác dụng, chỉ truy vấn đc
Phía bên ngoài, của 1 hàm:

Ví dụ


<?php
$x = 5; //khoanh vùng phạm vi toàn cục
function myTest() 
myTest();
echo "<pandgt;Biến x 
Phía bên ngoài, hàm là: $xandlt;/pandgt;"; ?>

Một biến đc khai báo bên trong một hàm thì có khoanh vùng phạm vi toàn bộ tổng thể và chỉ có tác dụng, đc bị truy vấn ở bên trong hàm này:

Ví dụ


<?php
function myTest() 
$x = 5; //khoanh vùng phạm vi biến toàn bộ tổng thể
echo "<pandgt;Biến x bên trong hàm là: $xandlt;/pandgt;";

myTest();//sử dụng x 
Phía bên ngoài, hàm sẽ phát sinh, lỗi echo "<pandgt;Biến x
Phía bên ngoài, hàm là: $xandlt;/pandgt;"; ?>
 Bạn cũng xuất hiện thể cần sử dụng những biến toàn bộ tổng thể có cùng tên ở những, hàm rất khác, nhau, do vì những biến toàn bộ tổng thể chỉ có tác dụng, đc nhận thấy bởi chính hàm này mà đc khai báo thôi.

Từ kháo global trong PHP

Từ khoá global đc sử dụng để truy xuất một biến toàn cục từ trong một hàm. Để làm, vụ việc, này sử dụng từ kháo global trước tên những biến (bên trong hàm):

Ví dụ


<?php
$x = 5;
$y = 10;
function myTest() {
global $x, $y;
$y = $x + $y;
}myTest();
echo $y; //xuất ra 15
?>

PHP cũng lưu giữ toàn bộ tổng thể những biến toàn cục trong một mảng đc gọi qua $GLOBALS[index]. index là tên thường gọi, của quá nhiều, biến. Mảng này cũng xuất hiện thể truy câoj từ những hàm và có tác dụng, đc sử dụng để cập nhật những biến toàn cục. Ví dụ ở phí a trên có tác dụng, viết lại như sau:

Xem Thêm:  Cách viết kí tự đặc biệt trong game 3q củ hành độc đáo nhất 2020

Ví dụ


<?php
$x = 5;
$y = 10;
function myTest() {
$GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}myTest();
echo $y; //xuất ra 15
?>

Từ khoá static trong PHP

Đôi chút khi 1 hàm hoàn thiện, hoặc kết thúc chạy, toàn bộ tổng thể những biến bị xoá. Tuy vậy,
Thỉnh thoảng,
toàn bộ
tất cả chúng ta, muốn những biến toàn bộ tổng thể không xẩy ra xoá để Ship hàng cho 1
việc làm, gì đó. Để làm, vụ việc, này sử dụng từ khoá static trước khai báo biến:

Ví dụ


<?php
function myTest() {
static $x = 0;
echo $x;
$x++;
}myTest();
myTest();
myTest();
?>

Những lần hàm này được, gọi, biến này vẫn sẽ lấy đc thông báo đc tàng trữ từ
những lần, gọi trước.
chú ý:
 Biến này vẫn
đó chính là biến toàn bộ tổng thể của hàm.

you are reading the post: Sử dụng biến trong PHP Nguồn: https://duananlacriverside.com Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *