Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Việc mở thêm địa điểm kinh doanh hay đơn vị phụ thuộc là trọn vẹn phụ thuộc vào nhu cầu của của doanh nghiệp. Tuy vậy, khi đặt tên cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cần tuân theo quy định của pháp luật.

Pháp luật quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, những chữ cái F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu (tương tự như đặt tên doanh nghiệp). Ngoài ra, tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” so với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” so với văn phòng đại diện. Quy định này giúp những chủ thể khác nhận ra được đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp nào và có thể tìm hiểu thông tin về đơn vị trải qua thông tin doanh nghiệp. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên những giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì:

  • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt;
  • Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
Xem Thêm:  Quy tắc đặt tên trong SQL Server chuẩn nhất

Việc quy định chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể được mang tên nước ngoài, tên viết tắt đã tạo trường hợp thuận tiện hơn cho những đơn vị khi tiến hành chức năng của tớ. Thêm vào đó, việc không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” là nhằm phân biệt với tên doanh nghiệp, tránh gây nhầm lẫn.

Pháp luật không có quy định về tên trùng và tên gây nhầm lẫn so với những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là bởi tên của những đơn vị này đã chứa tên doanh nghiệp. So với tên doanh nghiệp khi được chấp thuận đã có rất nhiều khả năng phân biệt với tên của những doanh nghiệp khác. Do đó, khi tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được đặt theo đúng quy định sẽ tự có khả năng phân biệt.

Tại Điều tại Điều 20 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có đưa ra trường hợp ngoại lệ: “So với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại”.

Tin tức doanh nghiệp

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật là những quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản trị mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi


you are reading the post: Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.