Valentine: Chocolate cake (rất mềm, rất ẩm, rất ngọt ngào và rất dễ ;)

ChocolateCake
ChocolateCake

  • 1628411232 290 Nguyen lieu Thoi gian chuan bi

    • Sẵn sàng

  • 1628411232 370 Nguyen lieu Khau phan

    • Khẩu phần
    • 6 – 8 phần ăn

  • 1628411232 18 Nguyen lieu Do kho

Bạn Đang Xem: Valentine: Chocolate cake (rất mềm, rất ẩm, rất ngọt ngào và rất dễ 😉

Nguồn: https://duananlacriverside.com Valentine: Chocolate cake (rất mềm, rất ẩm, rất ngọt ngào và rất dễ 😉

Chuyên Mục: Phương thức thức Làm Bánh

Leave a Reply

Your email address will not be published.