[VIDEO] Cách làm bánh bò thốt nốt rễ tre (mới)


[VIDEO] Cách làm bánh bò thốt nốt rễ tre (mới) – Savoury DaysSavoury Dayscach lam banh bo thot not re tre banner

  • 1628318590 340 Nguyen lieu Thoi gian chuan bi

  • Nguyen lieu Thoi gian nau

  • 1628318590 668 Nguyen lieu Khau phan

    • Khẩu phần
    • 1 bánh dài 20 – 22 cm

  • 1628318590 217 Nguyen lieu Do kho

Bạn Đang Xem: [VIDEO] Cách làm bánh bò thốt nốt rễ tre (mới)

Nguồn: https://duananlacriverside.com [VIDEO] Cách làm bánh bò thốt nốt rễ tre (mới)

Chuyên Mục: Cách Làm Bánh

Leave a Reply

Your email address will not be published.