Vương triều Nguyễn quy định cách đặt tên hoàng tử thế nào?

cách đặt tên hoàng tử Vương Triều Nguyễn

Vương triều Nguyễn ở kinh đô Phú Xuân / Huế tạo kim sách “Đế hệ thi” gồm 13 tờ bằng sắt kẽm kim loại vàng, khổ chữ nhật đứng, gồm 2 tờ bìa trước và bìa sau chạm hình rồng với mây, 11 tờ sót lại khắc chữ Hán, gáy đóng 4 khuyên tròn. Kim sách rất là quý và hiếm
Này đã, đc Kho tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng, Lịch sử hào hùng
Quốc gia, tại Hà Nội lần
Thứ nhất, trình làng với công chúng qua cuộc
Vị trí, trưng bày ngày 31/12/2016.

Đế hệ thi:
ý nghĩa và chân thành,

Những hoàng tử đc đặt tên theo “帝系詩/ Đế hệ thi”:

綿洪膺寶永

保貴定隆長

賢能堪繼述

世瑞國嘉昌

Phiên âm với cách giải nghĩa có vần điệu hầu dễ nhớ để tiện lưu truyền:

* Miên: Trường cửu phước duyên trên hết

* Hồng (Hường): Oai hùng
Rút ra, thế gia

* Ưng: Nên danh
thiết kế xây dựng sơn hà

* Bửu: Bối báu lợi tha quần chúng

* Vĩnh: Kiên cường hùng anh ca tụng,

* Bảo: Ôm lòng khí dũng bình sanh

* Quý: Cao sang vinh hạnh công thành

* Định: Tiền quyết thi hành oanh liệt

* Long: Vương tướng rồng tiên nối nghiệp

* Trường: Vĩnh cửu, nối sát, giống nòi

* Hiền: Tài đức phúc ấm sáng soi

* Năng: Gương Vị trí đặt, phép khuôn bờ cõi

* Kham: Đảm đương mọi tổ chức
cơ cấu tổ chức, giỏi

* Kế: Hạch sách mây khói cân phân

* Thuật: Biên chép lời đúng ý dân

* Thế: Mãi thọ cận thân gia tộc

* Thụy (Thoại): Ngọc quý tha hồ phước lộc

* Quốc: Dân phục trưng bày gốc giang san

Xem Thêm:  Hướng dẫn chọn và đặt tên domain (tên miền) phát triển blog/website

* Gia: Muôn nhà Nguyễn vẫn huy hoàng

* Xương: Phồn thịnh bình an thiên hạ

Tên kép của hoàng tử

Những hoàng tử mang tên theo “Đế hệ thi” tương xứng thế thứ, nhưng chưa phải,
hộ dân cư thích gì đặt nấy, mà phải, chọn chữ theo bộ thủ Hán tự đc “Ngự chế mạng danh thi” ban bố nghiêm ngặt, thế này:

Miên + 宀 / miên, Hồng (Hường) + 亻/ nhân, Ưng + 礻/ thị, Bửu + 山 / sơn, Vĩnh +玉/ ngọc

Bảo + 阜/ phụ, Quý + 亻/ nhân, Định + 言/ ngôn, Long + 扌/ thủ, Trường +禾/ hòa

Hiền + 貝/ bối, Năng + 力/ lực, Kham + 扌/ thủ, Kế + 言/ ngôn, Thuật + 心/ tâm

Thế + 玉; ngọc, Thụy (Thoại) + 石/ thạch, Quốc + 大/ đại, Gia + 禾/ hòa, Xương + 小/ tiểu

Cụ thể rõ ràng, thì những, hoàng tử của vua Minh Mạng, sau chữ lót 綿/ Miên phải đặt những tên thuộc bộ miên như宜 / Nghi (Nguyễn Phúc Miên Nghi tức Ninh Thuận Q vương), 宸/ Thần (Nghi Hòa Q công), 审/ Thẩm (Tùng Thiện vương), 寊 / Trinh (Tuy Lý vương).

Thế hệ, tiếp nối, những hoàng tử của vua Thiệu Trị, sau chữ lót 洪/ Hồng (Hường) phải đặt những tên thuộc bộ nhân đứng như 保 / Bảo (An Phong Q vương), 依/ Y (Thụy Thái vương),傃 / Tố (Hoằng Trị vương),侅/ Cai (Kiên Thái vương).


có những thế hệ rất khác, nhau tuy vậy, quy định đặt tên trùng bộ thủ Hán tự, như đời Hồng (Hường) và đời Quý cùng đặt tên theo bộ nhân đứng, đời Vĩnh và đời Thế cùng đặt tên theo bộ ngọc, đời Định và đời Kế cùng đặt tên theo bộ ngôn, đời Long và đời Kham cùng đặt tên theo bộ thủ, đời Trường và đời Gia cùng đặt tên theo bộ hòa.

Xem Thêm:  Tổng hợp những biệt danh hay nhất, nickname hay nhất
Vuong trieu Nguyen quy dinh cach dat ten hoang tu

Kim sách “Đế hệ thi” của vương triều Nguyễn hiện đc Kho tàng trữ, kho lưu trữ bảo tàng, Lịch sử hào hùng
Quốc gia, ở Hà Nội dữ gìn và đảm bảo,.

Tên đơn của tân hoàng đế

“Nguyễn Phúc tộc thế phả” do
hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc tổ chức triển khai biên soạn (NXB Thuận Hóa, Huế, 1995)
ghi nhận: “Khi hoàng tử đc chọn kế nghiệp, thì ngoài tên kép đc đặt
trong lúc còn
trợ giúp, hoàng tử, sau ngày đăng quang thành vị vua mới, ngài sẽ lựa chọn 1 tên đơn; đó là 1 trong các, trong 20 chữ thuộc bộ日/ nhật chép sẵn trong kim sách, phải theo thứ tự mà chọn lấy.”

Sao y 20 chữ nọ từ “日字部二十/ Nhật tự bộ nhị thập” trong kim sách của vương triều Nguyễn:

暶時昇昊明

昪昭晄晙晪

智暄暕晅㬏

晊晢曣曦㫟

Phiên âm:

Tuyền Thì Thăng Hạo Minh

Biện Chiêu Hoảng Tuấn Điển

Trí Huyên Gián Huyên Lịch

Chất Chiết Yến Hy Duyên

Những ai biết “Nhật tự bộ nhị thập”, tất hiểu đúng
thực chất, vì sao những vua:

* Thiệu Trị húy Nguyễn Phúc Miên Tông, lên ngôi có họ tên Nguyễn Phúc Tuyền.

* Tự Đức: Nguyễn Phúc Hồng Nhậm / Nguyễn Phúc Thì.

* Hiệp Hòa: Nguyễn Phúc Hồng Dật / Nguyễn Phúc Thăng.

* Kiến Phúc: Nguyễn Phúc Ưng Đăng / Nguyễn Phúc Hạo.

Tên thụy từng hoàng đế

Mỗi vị vua triều Nguyễn băng, đc hoàng đế kế vị dâng tôn thụy. Thụy hiệu / tên thụy rất dài, quan trọng là cần sử dụng chữ gì trước cụm từ hoàng đế ở đầu cuối? Đó
đó chính là chọn lựa lần lượt 9 chữ đặc biệt quan trọng, trên Cửu Đỉnh bằng đồng đúc dựng trước Thế Miếu trong Đại Nội ở Huế: Cao, Nhân, Chương, Anh, Nghị, Thuần, Tuyên, Dũ, Huyền.

Xem Thêm:  Đặt tên con gái 2021 họ Nguyễn hay và ý nghĩa, hợp mệnh

Tên thụy của quá nhiều, vị vua:

* Gia Long: Thế Tổ Khai Thiên Hoằng Đạo Lập Kỷ Thùy Thống Thần Văn Thánh Vũ Tuấn Đức Long Công Chí Nhân Đại Hiếu Cao hoàng đế.

* Minh Mạng: Thánh Tổ Thể Thiên Xương Vận Chí Hiếu Thuần Đức Văn Vũ Minh Đoán Sáng Thuật Đại Thành Hậu Trạch Phong Công Nhân hoàng đế.

* Thiệu Trị: Hiến Tổ Thiệu Thiên Long Vận Chí Thiện Thuần Hiếu Khoan Minh Duệ Đoán Văn Trị Vũ Công Thánh Triết Chương hoàng đế.

* Tự Đức: Dực Tông Thế (Kế) Thiên Hanh hao Vận Chí Thành Đạt Hiếu Thể Kiện Đôn Nhân Khiêm Cung Minh Lược Duệ Văn Anh hoàng đế.


tuy nhiên, cũng theo triều đình nhà Nguyễn quy định, những vua Hiệp Hòa, Dục Đức, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bị phế trước lúc mất nên chẳng có tên thụy.


Ban Dang Xem: Vương triều Nguyễn quy định cách đặt tên hoàng tử thế nào?
Nguồn: https://duananlacriverside.com
Chuyên Mục: CÁCH ĐẶT TÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *